Przetargi

Informacja o wynikach przetargu

Ustrzyki Dolne, dnia  31 lipca 2017 r.

ZSP2.261.5.2017 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP Nr 2 – NSS w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z załącznikiem cenowym”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych zawiadamia o wynikach w/w postępowania.

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostały złożone następujące oferty:

1)       Część 1: artykuły ogólnospożywcze (załącznik 2.1)nie złożono oferty.

2)       Część 2: warzywa i owoce (załącznik 2.2)  – złożono 1 ofertę, Firma Handel-Hurt-Detal art. rolno-spożywcze Mariusz Maślak, ul. Młynarska 18, 38-500 Sanok, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 40.619,37 zł)

3)       Część 3: nabiał (załącznik 2.3)złożono 1 ofertę, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 36-220 Jasienica Rosielna, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 23.002,53 zł).

4)       Część 4: pieczywo (załącznik 2.4)złożono 1 ofertę, Spółdzielnia Handlowo Usługowa „HALICZ” ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max.  (cena brutto: 9.132,38 zł).

5)       Część 5: mięso, wędliny, drób (załącznik 2.5) – złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Masarnia Ustrzyki Sp. z o.o., ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max (cena brutto: 60.550,35 zł).

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

Firma „PEX JAN” Produkcja Wędlin i Mięsa, ul. 29 Listopada 46, 38-700 Ustrzyki Dolne, łączna punktacja w postępowaniu 97 pkt./100 max. (cena brutto: 62.374,20 zł).

6)       Część 6: mrożonki (załącznik 2.6)złożono 2 oferty, Firma Handlowo-Usługowa „GALLOD-HURT” Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max.  (cena brutto: 22.468,95 zł).

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

REN sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Tartaczna 3 – cena brutto 24.041,75 zł, łączna punktacja w postępowaniu 93 pkt./100 max.

7)       Część 7: wyroby garmażeryjne (załącznik 2.7)złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Firma ZIBI BAR „KASYNO II” ul. Dukielska 9, 38-430 Miejsce Piastowe, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 18.585,00 zł)

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

Firma Handlowo-Usługowa „GALLOD-HURT”, Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana – ofertę odrzucono

Uzasadniając dokonany wybór podaję, oceniając oferty według kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 100% cena oferty, oferty wymienionych firm są ofertami tańszymi.

Żadnej oferty nie wykluczono. Jedną ofertę odrzucono. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w dostawę zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2017
Dokument wytworzony przez: Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bogdan Zwarycz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2017 16:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Szałańska
Ilość wyświetleń: 1110
01 sierpnia 2017 18:57 (Barbara Szałańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2017 18:54 (Barbara Szałańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2017 18:54 (Barbara Szałańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)